Wat we nog meer voor je kunnen doen?

Het ontwikkelen en beheren van onze eigen software zijn de voornaamste activiteiten van MediaFiler.

Wij willen dat onze software meerwaarde levert voor onze klanten. Onze software moet bijvoorbeeld processen versimpelen of mogelijkheden bieden die de klant zonder onze software niet zou hebben. Maar dit kunnen wij niet realiseren met enkel onze software. Daarom leveren we naast digital asset management software ook een aantal andere diensten, waaronder projectmanagement, archiefconversie en managed hosting.

Deze diensten ondersteunen ons product en dragen er op die manier aan bij, dat onze software meerwaarde kan leveren voor onze klanten: