Waterschap Vallei en Veluwe

Vallei en Veluwe is een waterschap in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht. Sinds april 2016 maakt het waterschap gebruik van een MediaFiler beeldbank.

Professionele mediatheek
Het Waterschap slaat foto’s centraal op in de beeldbank, zodat deze nu snel en eenvoudig gedeeld kunnen worden met collega’s, maar (in de toekomst) ook extern met de pers en fotografen.

“Het waterschap wilde professioneler omgaan met fotomateriaal. In het verleden is dat een aantal keer geprobeerd maar niet gelukt, waardoor we steeds weer terugvielen op de oude werkwijze. Deze keer hebben we er een zorgvuldig project van gemaakt met als doel het opzetten van een systeem waar we de komende jaren mee vooruit kunnen,” aldus Edwin Spikkert, woordvoerder van Waterschap Vallei en Veluwe.

Over Waterschap Vallei en Veluwe
Vallei en Veluwe is een waterschap in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht. Het is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in 37 gemeenten.

Lees de klantcase