Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen (CWZ) is een regionaal ziekenhuis met 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 specifieke afdelingen als spoedeisende hulp en IC. In totaal werken er zo’n 4000 medewerkers. CWZ is één van de zeven ziekenhuizen in Nederland binnen de Santeon-ziekenhuisgroep.

Samenvatting

De eigen beeldbank op de harde schijf waar het communicatieteam van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis mee werkte, voldeed niet aan de eisen van de medewerkers. Volgens Sanne Janse, adviseur online communicatie, was een belangrijk probleem dat deze schijf niet overal te benaderen was. De afdeling had behoefte aan een plaats- en tijdonafhankelijke oplossing. Het grootste probleem was echter de mappenstructuur zonder een goede zoekfunctie.

De harde schijf bestond uit een web van submappen: voor elk specialisme een map, voor elk project een map, voor elke stafafdeling een map en zo verder. Het zoeken van een afbeelding duurde ontzettend lang, wat ook ten koste ging van het beeldplan dat de afdeling communicatie van het ziekenhuis in de afgelopen jaren had opgezet.

Via een werkbezoek van een collega in Eindhoven hoorde Sanna Janse over de mediabank voor de Zorg van MediaFiler en raakte ze meteen enthousiast over de tool. Volgens haar sluit de beeldbank perfect aan op de eisen van een ziekenhuis. Ze zou MediaFiler direct aan andere ziekenhuizen en bedrijven aanraden en hoopt binnenkort de tool open te zetten voor intern gebruik in de hele organisatie.

Download de klantcase (PDF)

De uitdaging

Het communicatieteam van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) zocht naar een plaats- en tijdonafhankelijke oplossing voor het bewaren en organiseren van beeldmateriaal. De lokale schijf waarmee het team werkte, was enkel op het kantoor te benaderen. Een nog groter probleem bleek echter de mappenstructuur zonder goede zoekfunctie op de lokale harde schijf. Het zoeken naar specifiek beeldmateriaal binnen alle submappen van de diverse afdelingen duurde erg lang, wat ook ten koste ging van het beeldplan dat de afdeling in de afgelopen jaren had opgezet. Om al het goede beeldmateriaal efficiënt te kunnen gaan gebruiken, sloeg het communicatieteam van CWZ de handen ineen met MediaFiler.

De oplossing

MediaFiler heeft haar Zorg-Thema ingezet bij het CWZ, welke afgestemd is op Communicatie professionals in de zorg. Deze is na een on-site-sessie aangepast aan de wensen en processen van het Communicatie Team bij CWZ. Vervolgens is er een training metadatering gegeven aan het team en zijn ze aan de slag gegaan om de beeldbank te vullen. Op dit moment wordt de beeldbank uitgerold naar de rest van de organisatie.

Voor de inrichting is een SAAS oplossing gekozen, waardoor de mediabank van alle locaties te gebruiken is en ook vanuit huis. Niet alleen door medewerkers, maar ook door fotografen, drukkers, zetters, etc.

Het resultaat

Het resultaat is een beeldbank de zo naadloos mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van het Communicatie team van het CWZ ziekenhuis.

Er is nu een centrale plek voor al het belangrijke foto en video-materiaal, maar ook huisstijlelementen en Office sjablonen. Deze zijn razendsnel doorzoekbaar en te benaderen.

Door een directe koppeling met de website wordt er veel tijd bespaart met het downloaden, verschalen, uitknippen en uploaden van content.

Daarnaast is het door de optionele twee-staps upload eenvoudiger geworden om het beeldplan actief toe te passen op de aangeboden afbeeldingen.