Vallei en Veluwe is een waterschap in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht. Het is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in 37 gemeenten.

Samenvatting

Het waterschap wilde professioneler omgaan met fotomateriaal en zocht daarvoor een geschikt systeem. Daartoe werd een zorgvuldig project gemaakt en na uitgebreid onderzoek koos Waterschap Vallei en Veluwe voor een Mediabank voor Marketing-Communicatie professionals van MediaFiler.

Van tevoren werden binnen de organisatie duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot het aanleveren van fotomateriaal, onder andere over het maximum aantal foto’s van een project. Daarnaast werden afspraken gemaakt over de actualiteit; verouderde foto’s worden niet opgenomen in het systeem.

Volgens de beheerders is het systeem enorm gebruikersvriendelijk en snel. “Een ander groot voordeel is, dat wanneer collega’s beveiligde foto’s bestellen, beheerders alleen nog toestemming hoeven te geven. Dat is een welkome verbetering.”

Download de klantcase (PDF)