De Zonnebloem

In de beeldbank beheert de Zonnebloem al haar archieven met hierin naast fotografie ook video’s, documenten en PDF’s. Het materiaal wordt gebruikt ter ondersteuning voor hun campagnes en fondsenwervingsactiviteiten. De statistieken en rapporten uit MediaFiler helpen bij het beheer en het toezicht op de corporate identity.