In Roermond is sinds 1559 het rooms-katholieke bisdom van Roermond gevestigd. De beeldbank van het bisdom is tot stand gekomen in een unieke samenwerking van de Nederlandse en Duitse overheid samen met de rooms-katholieke Kerk.

Het archief bestaat uit oude handgeschreven kerkvisitatieverslagen. Deze documenten van de kerk zijn geschreven in het Latijn en zijn van zeer grote waarde als historische bron voor onderzoekers. Ze vereisen dan ook een zorgvuldige behandeling.

Deze onvervangbare documenten van het bisdom zijn nu gedigitaliseerd, opgeslagen als volledig doorzoekbare PDF’s en vertaald uit het Latijn naar het Duits en Nederlands. De verslagen zijn nu toegankelijk zijn voor een groter publiek en kunnen gebruikt worden bij onderzoek naar kerkvisitaties.