Een waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland als taak heeft de waterhuishouding te regelen. Uiteraard erg belangrijk voor ons lage land.

Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het water in Twente, Overijssel en Drenthe. Dit is een gebied van ongeveer 225.000 hectare en 23 gemeenten. Waterschap Vechtstromen beheert het water van ongeveer 4.800 km aan rivieren, beken en andere waterstromen en zuivert 26 rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Voor het beheren van de fotografie kozen ze voor de MediaFiler beeldbank. Verschillende afdelingen binnen het waterschap maken gebruik van de beeldbank. Zo staat er in de beeldbank een grote hoeveelheid operationele fotografie naast de fotografie voor marketingdoeleinden. Daarnaast is er ook een speciaal archief voor interne evenementen.

Een belangrijke extra functie in de MediaFiler waar het waterschap gebruik van maakt is de koppeling met het IRIS-systeem. Het integreren van deze milieu-informatiewetenschap en technologie ondersteunt bij het effectief gebruik maken en behouden van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de gemeenschap.