Hiervoor hebben we de gebruikshistorie bij elke foto. Bij het downloaden, bestellen of aanvragen van een foto wordt de gebruiker gevraagd naar de toepassing van de foto. Deze informatie wordt dan opgeslagen en getoond bij de foto. Je hebt dan altijd direct inzicht in de gebruikshistorie van je materiaal. Voorkom het ‘probleem’ van mooie foto’s doordat deze steeds weer gebruikt worden. We kunnen zelfs foto’s automatisch na een x aantal keren gebruik ‘op slot zetten’.