Een browse-archief is net als het index-archief een collectie van bestanden in de directory inclusief de onderliggende subdirectory’s, maar deze is niet doorzoekbaar. Een browse-archief wordt gebruikt bij een beperkt aantal bestanden in het archief waarbij een zoekfunctie niet nodig is. De presentatie van een browse-archief is hetzelfde als bij een directory browser (verkenner) op je pc.