Ja, je blijft het volledige eigendom houden over jouw beeldmateriaal. In de overeenkomst is hiervoor een aparte alinea opgenomen.